Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

PORSANGMOEN/ HALKAVARRE SKYTE- OG ØVINGSFELT

Porsangmoen/Halkavarre skyte- og øvingsfelt (SØF) ligger i Porsanger kommune og er et av landets fire største skytefelt.

INFORMASJON OM AKTIVITET I SKYTEFELTETInformasjon om kommende periodes aktivitet i skytefeltet legges ut her (se link nederst i boksen). Aktivitet varsles også på oppslagstavle i Lakselv sentrum på Banaksenteret, Lensmannskontoret og Extra. I tillegg legges det ut informasjon på Facebooksiden «Varsel om skarpskyting i Porsangmoen og Halkavarre skytefelt». 

Informasjon om aktivitet i skytefeltet kan også fås ved å henvende seg til skytefeltadministrasjonen.

FERDSEL I SKYTEFELTET SKJER PÅ EGET ANSVARUnder militær aktivitet kan ferdsel medføre livsfare. Sjekk derfor om det er trygt å ferdes før du tar deg inn i skytefeltet.

Det er viktig å respektere skilting og merking som er satt opp rundt og i feltet. Sivil adkomst til feltet med hjulkjøretøy går via bom rett sør for Porsangmoen leir som åpnes av vakta ved henvendelse. Det går flere skuterløyper gjennom feltet. Disse stenges når det pågår militær aktivitet som krever dette. Kjøring utenfor godkjente og merkede skuterløyper er ikke tillatt.

Ferdsel i nedslagsfeltet frarådes (merket med røde trekantskilt «Fare blindgjengere»).

Generell informasjon
Porsangmoen/Halkavarre skyte- og øvingsfelt (SØF) dekker et areal på ca. 207 km² og er utviklet som skytefelt for alle hærens våpen og skarpvåpenøvinger for Luftforsvaret. Feltet benyttes av alle forsvarsgrener, med Hæren og Porsangerbataljonen som den største brukeren. Halkavarre er ett av få felt som kan utøve samvirketrening med flystøtte. Porsangmoen SØF ble etablert i 1950 og utvidet i 1954. I 1967 ble feltet utvidet til også å omfatte Halkavarre. Grunnen leies fra Fefo gjennom festekontrakt. Reinbeitedistrikt 14A har beite i feltet i sommerhalvåret.

Kontakt
Forsvarsbygg:  
Leder SØF/Miljø, maj Thor E Bakken, tlf 48122042, thor.eirik.bakken@forsvarsbygg.no

Områdeleder, John Sigurd Hansen, tlf 48176048, john.sigurd.hansen@forsvarsbygg.no

Forsvaret:        
Sjef skytefeltadm, Kjell Tore Olsen, tlf 47465792, kjeolsen@mil.no

Utenfor arbeidstid kan Daghavende Offiser Porsangmoen leir kontaktes på tlf 45403335
Spørsmål/klager:
Generelle spørsmål og eventuelle klager på virksomheten kan sendes på epost til thor.eirik.bakken@forsvarsbygg.no eller kjeolsen@mil.no

FAKTA

ETABLERINGSÅR: 1950/1967
AREAL:                  207 km2
KOMMUNE:            Porsanger
PLANSTATUS:       
Områdereguleringsplan (i prosess)
ANNET:                 
Utslippstillatelse (i prosess)

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.