Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Lieslia skyte- og øvingsfelt

Lieslia skyte- og øvingsfelt (SØF) ligger i Dovre kommune

INFORMASJON OM AKTIVITET I SKYTEFELTETInformasjon om kommende periodes aktivitet i skytefeltet legges ut her:

FERDSEL I SKYTEFELTET SKJER PÅ EGET ANSVARUnder militær aktivitet kan ferdsel medføre livsfare. Sjekk derfor om det er trygt å ferdes før du tar deg inn i skytefeltet.

Det er viktig å respektere skilting og merking som er satt opp rundt og i feltet. Ved alle hovedveger inn i feltet er det satt opp infotavler med varsellys. Dersom de røde varsellysene er på er det ikke tillatt å ferdes inn i feltet uten at dette er spesielt godkjent av skytefeltadministrasjonen.

Ferdsel i nedslagsfeltet frarådes (merket med røde trekantskilt «Fare blindgjengere»).

Generell informasjon

Lielia skyte- og øvingsfelt (SØF) ligger i Dovre kommune i Innlandet. Feltet dekker ca. 4000 daa. Skytefeltet leies av Forsvarsbygg fra private grunneiere. Lieslia SØF består av kortholdsbaner og skoleskytebaner for skyting/trening på enkeltmannsnivå.  Feltet ble i tatt i bruk i 1985, og benyttes i dag hovedsakelig av Forsvarets avdelinger på Østlandet. Feltet er i hovedsak beregnet for skyting med håndvåpen.
Lieslia SØF er åpent for sivil ferdsel/rekreasjon og jakt, samt dyrehold for beitende dyr. 
 
 

Kontakt Forsvarsbygg:

Leder SØF og Miljø, major Geir Erik Olsen, tlf. 47454516    E-post: geir.erik.olsen@forsvarsbygg.no
Miljøkoordinator, Jan-Rune Samuelsen, tlf. 99003151    E-post:  jan.rune.samuelsen@forsvarsbygg.no
 

Kontakt Forsvaret:

Sjef skytefeltadm, Vegard Hammern Vognild, tlf. 99097543    E-post: vvognild@mil.no
Utenfor arbeidstid kan Daghavende Offiser Dombås leir kontaktes på tlf. 990 97 500
 

Spørsmål/klager vedrørende utslippstillatelsen:

Forsvarets virksomhet i Lieslia SØF er gitt tillatelse til forurensende virksomhet (Utslippstillatelse) fra Miljødirektoratet (2020). Spørsmål og eventuelle klager på virksomheten kan sendes på epost til: postmottak@forsvarsbygg.no
PS: Merk henvendelsen med «Utslippstillatelse Lieslia SØF»
 
 

 

Lieslia skyte- og øvingsfelt

FAKTA

ETABLERT:             1985

AREAL:                   4000 daa

KOMMUNE:             DOVRE
PLANSTATUS:         Reguleringsplan av 2017

Utslippstillatelse:   Miljødirektoratet av 2020