Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

HØYBUKTMOEN SKYTE- OG ØVINGSFELT

Høybuktmoen skyte- og øvingsfelt (SØF) ligger i Sør-Varanger kommune og er grensevaktas viktigste klasserom.

INFORMASJON OM AKTIVITET I SKYTEFELTETInformasjon om aktivitet i skytefeltet kan fås ved å henvende seg til OPS GSV på telefon 78986272.

FERDSEL I SKYTEFELTET SKJER PÅ EGET ANSVARUnder militær aktivitet kan ferdsel medføre livsfare. Sjekk derfor om det er trygt å ferdes før du tar deg inn i skytefeltet.

Det er viktig å respektere skilting og merking som er satt opp rundt og i feltet. Motorisert ferdsel i skytefeltet er ikke tillatt med mindre man har spesiell tillatelse. Det har blitt skutt skarpe granater i feltet i mange år, så det kan ikke utelukkes at det ligger blindgjengere, dvs udetonert sprengstoff, i feltet. IKKE RØR AMMUNISJONSRESTER ELLER ANDRE OBJEKTER.

Ferdsel i nedslagsfelt frarådes (merket med røde trekantskilt «Fare blindgjengere»).

Generell informasjon
Høybuktmoen skyte- og øvingsfelt (SØF) dekker et areal på ca. 97 km² og er utviklet som skytefelt for håndvåpen og avdelingsvåpen for hærens avdelinger på Høybuktmoen. Feltet benyttes i hovedsak av grensevakta med sine avdelinger, men kan også nyttes av andre forsvarsavdelinger, som for eksempel Heimevernet.

Høybuktmoen SØF ble tatt i bruk som resultat av etablering av Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) i 1921 og består av «Østfeltet» nærmest leiren og på nord-øst-siden av E6, og «Vestfeltet» på sør-vest-siden av E6. De fleste og mest brukte skytebanene ligger i Østfeltet, mens Vestfeltet benyttes mye til øving samt videregående skarpskytinger og skyting med tyngre våpen. Reinbeitedistriktene 5A/C og 4/5B har beite i feltet i henholdsvis sommer- og vinterhalvåret.


Kontakt
Forsvarsbygg:  
Leder SØF/Miljø, maj Thor E Bakken, tlf 48122042, thor.eirik.bakken@forsvarsbygg.no

Forsvaret:        
Sjef skytefeltadm, Tor Bjarne Olsen, tlf 45404218, torbjolsen@mil.no
Skytebaneforvalter, Kim Ståle Johansen, 93094590, kimsjohansen@mil.no
Miljøvernbefal, Even Borthen, tlf 92687818, eborthen@mil.no
Skytefeltadministrasjon, tlf 78994191

Operasjonssentral GSV (OPS GSV) kan nås hele døgnet på telefon 78986272

Spørsmål og andre henvendelser:
Generelle spørsmål andre henvendelser om virksomheten kan sendes på epost til thor.eirik.bakken@forsvarsbygg.no eller eborthen@mil.no

FAKTA

ETABLERINGSÅR: 1921/1946
AREAL:                  97 km2
KOMMUNE:            Sør-Varanger
PLANSTATUS:      
Områdereguleringsplan (i prosess)
ANNET:                  Utslippstillatelse (i prosess)

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.