Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Heistadmoen skyte- og øvingsfelt

Heistadmoen skyte- og øvingsfelt (SØF) ligger i Kongsberg kommune

FERDSEL I SKYTEFELTET SKJER PÅ EGET ANSVARUnder militær aktivitet kan ferdsel medføre livsfare. Sjekk derfor om det er trygt å ferdes før du tar deg inn i skytefeltet.

Det er viktig å respektere skilting og merking som er satt opp i feltet. Ved alle hovedveger inn i feltet er det satt opp infotavler. Blåser eller flagg som er heist ved skytebaner, indikerer at skyting pågår. Dersom det pågår skyting, bør skytefeltadminstrasjonen kontaktes for adgang tilgang til feltet.

Generell informasjon

Heistadmoen skyte- og øvingsfelt (SØF) ligger i Kongsberg kommune i Buskerud. Feltet dekker ca. 7 km2. Skytefeltet eies av Forsvarsbygg. Heistadmoen SØF består av kortholdsbaner og skoleskytebaner for skytingtrening på enkeltmannsnivå. Feltet ble i 2024 utvidet noe ifm. Landsskytterstevnet 2025.

Heistadmoen skyte- og øvingsfelt benyttes i dag hovedsakelig av Forsvarets avdelinger på Østlandet. Feltet er et supplement til Hengsvann skyte- og øvingsfelt og er beregnet for håndvåpen.

Heistadmoen SØF er åpent for sivil ferdsel/rekreasjon og jakt, samt dyrehold for beitende dyr.

Kontakt forsvarsbygg:

Leder SØF og Miljø, major Geir Erik Olsen, tlf. 47454516
Miljøkoordinator, Jan-Rune Samuelsen, tlf. 99003151
 

Kontakt forsvaret:

Sjef skytefeltadm., kapt Ola Konglevoll, tlf. 90051985, E-post
Skytefeltadm., sivil Bjørn Hillestad, tlf. 93424442, E-post  
 
Utenfor arbeidstid kan Daghavende Offiser Heistadmoen leir kontaktes på tlf. 90540952
 

Spørsmål/klager vedrørende utslippstillatelse:

Søknad om utslippstillatelse er sendt Miljødirektoratet, men vedtak foreligger ikke. Spørsmål og eventuelle klager på virksomheten kan likevel sendes på epost til: postmottak@forsvarsbygg.no
PS! Merk henvendelsen med «Henvendelse Heistadmoen SØF»

Beliggenhet

FAKTA

Etablert:                1909
Areal:                     7 km2
Kommune:             Kongsberg
Planstatus:            Reguleringsplan av 2019
Utslippstillatelse:  Søknad sendt                                                     Miljødirektoratet