Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Publikasjoner

Våre bøker og rapporter

Vi arbeider med forskning, utvikling, rådgivning og formidling av kunnskap innen våre spesialistområder. Målsettingen er en mest mulig effektiv bruk av vår kompetanse i byggeprosjekter både i Forsvarsektoren og i sivil statlig sektor. Dette krever at vi omsetter vår kompetanse til publikasjoner slik at den kan deles med andre.

Vi har en rekke publikasjoner som kan understøtte blant annet arkitekter, byggeledere, sikkerhetsrådgivere og virksomhetsledere i deres arbeid med å sikre virksomheten. Noen av våre publikasjoner er unntatt offentligheten (i henhold til Offentleglova, lov 19. mai 2006 nr. 16) og krever individuell vurdering når det gjelder hvem som får denne utdelt.

Sikringshåndboka er den eneste publikasjonen som for øyeblikket kan bestilles fra våre nettsider. Ta kontakt via Forsvarsbyggs Servicesenter for å få tak i våre andre publikasjoner.

Våre publikasjoner:

 • Sikringshåndboka
 • Håndbok - Våpenvirkninger*
 • Håndbok Etablering i internasjonale operasjoner
 • EMP-handboka (unntatt offentligheten)
 • Temahefter i  våpenvirkninger* (unntatt offentligheten)
 • Temaveileder - Post- og varekontroll
 • Temaveileder - Beskytning
 • Temaveileder - Planlegging av sikkerhetstiltak
 • Temaveileder - Fysiske barrierer mot inntrengning (ikke tilgjengelig, under revisjon)
 • Temaveileder - Dimensjonering av vindusløsninger
 • Temaveileder - Sikkerhetsmål, beskyttelses- og skjermingsnivåer

*Håndbok i våpenvirkninger og tilhørende 9 temahefter er skrevet av Forsvarets Forskningsinstitutt i samarbeid med Forsvarsbygg.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.