Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vi gjennomfører miljøkartlegging

Innen 2023 flytter Forsvaret fra Kjeller flyplass og vi skal selge området. Men først skal vi miljøkartlegge en million kvadratmeter. Arbeidet skjer i dialog med Skedsmo kommune og miljøvernmyndighetene.

Vi har startet miljøkartlegging og teknisk søk etter udetonerte flybomber fra krigen. Blant annet med metalldetektor. Her med vår delprosjektleder Pål Skovli Henriksen på miljø (i midten) og prosjektleder Therese Frivåg Lund (til høyre).

Har startet kartleggingen

Kjeller har vært operativ flyplass i over 100 år. Vi har derfor gjennomført en innledende kartlegging av miljøsituasjonen på Kjellerområdet.

- Og som forventet, påviste vi forurensning på området. Vi skal derfor gjennomføre omfattende miljøundersøkelser i 2018 og 2019, sier vår delprosjektleder Pål Skovli Henriksen. 

Åpenhet om hva miljøundersøkelsene viser

Hensikten er å få full oversikt over omfang, risiko og konsekvenser av forurensingen på flyplassen. Dette vil danne grunnlaget for en detaljert tiltaksplan og videre oppryddingsarbeid.

- Vi ønsker å være åpne om miljørarbeidet som gjøres på Kjeller, og kommer derfor til å gi både kommunen og mediene innsyn i funnene vi gjør både nå og fremover, sier Skovli Henriksen

Detaljerte miljødata

Vi samarbeider tett med Skedsmo kommune om fremtidig arealformål på Kjeller frem mot 2023.

- Oversikt over miljøsituasjonen er viktig for at Skedsmo kommune skal kunne realisere sine visjoner om fremtidsbyen Kjeller i et trygt bomiljø, sier prosjektleder Therese Frivåg Lund.

Bruker erfaring fra skytefelt

Vi har lang erfaring i å rydde forurenset grunn og å ta ansvar for natur- og miljø. Blant annet fra prosjektet «Ny by og ny lufthavn» i Bodø og store skytefelt, som på Dovre. Samme fremgangsmåte skal brukes på Kjeller.

- I Bodø gjorde vi en storstilt miljøkartlegging, både på land og i sjø, av miljøgifter som eventuelt må fjernes. Arbeidet ble gjennomført i dialog med miljøvernmyndighetene, Avinor, Forsvaret og Bodø kommune. I Hjerkinn skytefelt på Dovre gjennomfører vi Norges-historiens største naturrestaureringsprosjekt. Denne erfaringen anvender vi på Kjeller, sier Henriksen. 

Miljøekspertise

Tidligere Hjerkinn skytefelt på Dovre er et helt unikt miljøprosjekt i norsk og internasjonal målestokk. Prosjektet pågår over 15 år. Når det er ferdig om tre år, har vi omskapt Sør-Norges største og mest brukte militære skytefelt til en flott nasjonalpark. Mennesker og dyr kan trygt ferdes i et renere miljø.

- Vår spesialkompetanse på miljø kommer Kjeller til gode. Vi skal kartlegge området på en ansvarsfull måte. Og i tett dialog med miljømyndighetene og kommunen. På denne måten vil området kunne ryddes og trygt brukes til andre formål, sier Frivåg Lund.

 

Metalldetektor på hjul står ute på et jorde.
Metalldetektor på hjul står ute på et jorde.

Metalldetektor på hjul: Vi har tilgang til svært avansert utstyr for å kunne gjøre grundige undersøkelser. Dette magnetometeret brukes på Kjeller til å avdekke større metallgjenstander flere meter ned i bakken.  

Kontakt oss

Therese Frivåg Lund

Prosjektleder Kjeller

Image "Therese tilpasset.jpg" without description

Fakta

  • Vi er forpliktet til å miljørydde eiendommen som skal utvikles og selges
  • Tomta er stor, og miljøryddingen blir en stor oppgave som vil ta tid
  • Vi har lang erfaring med å fjerne forurensning og rydde eksplosiver på en trygg måte
  • Hjerkinn, på Dovre, var skytefelt i 94 år før vi startet ryddingen. I 2020 blir det nasjonalpark. Til nå har vi fjernet ca 500 tonn eksplosiver og metallskarp og ca 4000 blindgjengere på Hjerkinn
  • Det er fullt mulig å fjerne eksplosiver på en trygg og god måte, også på Kjeller. Det viser at ny bruk av Kjeller er fullt mulig

 

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.