Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Samfunnsoppdraget

Fyrst og fremst er vi til for Forsvaret. Gjennom dei tenestene vi leverer, bidreg vi til at dei i Forsvaret kan øve, trene og bu. Det er vårt bidrag til å byggje forsvarsevne. Men tenestene våre skal også kome heile landet til gode.

Lokalsamfunna blir påverka

Ei rekkje lokalsamfunn er prega av aktivitetane våre ved at vi byggjer og held ved like ulike militære installasjonar. Det er viktig for oss å vere ein positiv bidragsytar i desse samfunna, både for innbyggjarane og lokalt næringsliv.

Handtering av eigedom

Dei eigedomane Forsvaret ikkje lenger treng, blir avhenda - altså miljøkartlagte og/eller sanerte, rivne, naturrestaurert eller selde. Forsvarsbygg har kunnskap i handtering av all forureining, anten det gjeld grunn-, vass-, luft- eller støyureining.

Kulturskattane våre blir tekne hand om

Gjennom dei nasjonale festningsverka vi forvaltar, har vi òg eit vesentleg ansvar for nasjonalt kulturminnevern. Vi syter for nytt liv på historisk grunn ved å skape aktiv forvalting og nytte av festningsverka våre.

Vårt bidrag til å gjere Noreg tryggare

Trugsmålsbiletet i dag stiller nye krav til sikring av viktige funksjonar i samfunnet. Vårt nasjonale kompetansesenter for vern og sikring av staten sine eigedomar, bygg og anlegg, skal vere det fremste miljøet i landet når det gjeld å utvikle kunnskap og løysingar for å tryggje Noreg.

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.