Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nøkkeltall for 2018

9,4

 

 

Vi omsatte for 9,4 milliarder kroner

 

 365

 

Vi hadde 365 aktive investeringsprosjekter i ulike faser.

 680

Vi solgte forsvarseiendom for 680 millioner kroner i 2018.

 

 23

23 GWh redusert energiforbruk.

4 101 161 Vi forvalter en bygningsmasse på 
4 101 161 kvm
  13 012 Vi forvalter 13 012
bygg og anlegg i hele landet
 1266  årsverk    1312  ansatte
 26,6%  kvinneandel    24%  kvinneandel i ledelsen
 2 958 745 kvadratmeter er avhendet siden 2011     39 946

kvadratmeter er avhendet i 2018

 4,1 millioner mennesker besøkte festningene   3,5

byggeprosjekter for om lag 3,5 milliarder kroner ble gjennomført

 

 

NØKKELTALL 2014-2018
Tallene er indeksregulerte 2018 2017 2016 2015 2014
Antall årsverk 1266 1228 1297 1581 1556
Samlet tildeling post 01-29 (mill. kr). 7515 7350 7453 6233 6052
Utnyttelsesgrad post 01-29 106% 98% 103% 102% 98%
Sum driftskostnader (mill. kr.) 6381 5498 5883 5434 5545
Andel investeringer 44% 46% 44% 40% 41%
Lønnsandel av driftskostnader 13% 15% 16% 20% 21%
Lønnskostnader per årsverk (hele tusen) 646 691 739 696 743
Solgt forsvarseiendom for (mill. kr.) 680 717 360 245 312
Investeringsaktivitet i egne bygg og anlegg (mill. kr.) 2399 2530 2678 2642 2895
Driftsresultat overført til Forsvarsdepartementet (mill. kr.) -215 344 622 951 839
* I 2016 sluttet vi å levere renholdstjenester til Forsvaret. Snittlønn kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.          
** Endringen fra 2016 skyldes avvikling av kapitalelement på husleien til Forsvaret.          

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.