Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vardøhus festning har to vedlikeholdsprosjekter i sommer

De fredede gammene på Reinøya settes i stand og det vil samtidig bli en oppgradering av Slaveriet på festningen.

Publikum vil se at det er arbeid som pågår på Reinøya. Dette er arbeid som er avklart med Fylkesmannen i Troms og Finnmark i forhold til hekkesesongen, og Riksantikvaren har godkjent tiltakene som er igangsatt.

Gammene skal settes i stand
Miljøseksjonen ved faggruppe kulturminne har i samarbeid med faggruppe naturforvaltning prosjektert en omforent løsning for det arbeidet som gjennomføres.

- Formålet med restaureringsprosjektet av gammene på Reinøya er å gjenopprette funksjonaliteten, slik at de kan brukes igjen. Arbeidet vil foregå frem til september i år og fortsette til neste år, sier Roberta Luciani i Forsvarsbygg.

Øya er fredet som naturreservat. Gammene «Hygga» og «Trygga» ble bygget en gang på siste halvdel av 18-hundre tallet. De ble brukt til å høste måsegg, dun og multer, og til rekreasjon og utfluktformål for festningens befal.
Prosjektet samarbeider med Forsvarsmuseet og Riksantikvaren om disse tiltakene. Forsvaret ved Finnmarks landforsvar gjennom HV17 bidrar også med telt til byggeplassen. Kommandanten på Vardøhus festning stiller til disposisjon en båt og soldater til arbeidet med stikking av torv.

Forsvarsbygg har invitert flere fageksperter innen restaurering av gammekonstruksjoner i Norge til å delta i anskaffelseskonkurransen. Entreprenør Byggtrad Løvoll AS er engasjert. Anskaffelsen av never som underlag for torvtekking er vunnet av Målselv Tradisjonshåndverk AS.

Slaveriet på festningen oppgraderes
Slaveriet er fredet og ble i sin tid oppført i 1745/1812 ifølge Verneplan for Vardøhus festning. Forsvarsbygg setter nå i stand bygningen. Formålet er å legge til rette for en ny utstilling fra Forsvarsmuseet.
Gulvene skal pusses og males, veggene kalkes, de opprinnelige himlingene males med linoljemaling. Det elektriske anlegget fornyes helt og plasseres på loftet, likeså rør til sprinkleranlegg som pr i dag preger rommet der kongestokken er stilt ut. Ny belysning tilpasset utstillingen vil også komme på plass. Vedlikehold av eksteriøret med vinduer, dører og vegger ble initiert i fjor, dette skal fullføres.

Forsvarsbygg faggruppe kulturminne er rådgiver i prosjektet og samarbeider både med Forsvarsmuseet og Riksantikvaren. Bygningen er stengt i sommer mens istandsetting pågår, men festningen er fortsatt åpen og byr på mange opplevelser.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.