Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Halvveis med innløsning av boliger

Forsvarsbygg har inngått avtale om kjøp med halvparten av de totalt 176 boligene i «rød støysone» som har rett på tilbud om frivillig innløsning. 

Ved siden av å planlegge og bygge den nye kampflybasen på Ørland, består oppdraget - som Forsvarsbygg utfører på vegne av Forsvarsdepartementet - i å ta hånd om aktuelle eiendomserverv og støyisolerende tiltak.

Tilbud om frivillig innløsning

I tråd med reguleringsbestemmelsene tilbyr vi innløsning for de boliger rundt flystasjonen som blir mest berørt av støy (i rød sone). Totalt er det 176 boliger, inklusivt andre støyømfintlige bygninger, som tilbys innløsning. Dette er de boliger der gjennomsnittlig lydnivå utenfor rom med støyfølsom bruk (oppholdsrom), overstiger Lden 62 desibel (dBA) og/eller statistisk maksimalt støynivå overstiger 100 dBA.

Innløsning er frivillig og dersom boligeier ønsker å fortsette å bo vil boligeier få tilbud om støytiltak, etter en nærmere undersøkelse. Forurensningsforskriftens krav til innendørs støy (LpA24t 42 dB) skal da overholdes. Fritidsboliger vil ikke få tilbud om støytiltak.

Gjenstår kun 11 rene boligeiendommer

- Per januar 2018 har vi inngått avtale om innløsning med 88 av de total 176 boligene som har krav på dette, og vi er i prosess med ytterligere 40 boliger, hvorav 29 er boenheter på landbrukseiendommer, forteller Eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase, Carl Oscar Pedersen. 

- Av de 48 boligene som gjenstår å komme i gang med er 11 rene boligeiendommer, 22 boenheter på landbrukseiendommer, 13 fritidsboliger og 2 tidligere skolebygninger.

Hele prosessen med innløsning og støyisoleringstiltak skal være sluttført innen utgangen av 2019. Forsvarsbygg følger oppsatt fremdriftsplan og prioriterer først de boliger med høyest støynivå. Tidligere vurdering ved velferdsmessige årsaker har hele tiden vært mulig. 

Prosjektkontor i Brekstad sentrum

- Vi er opptatt av kontakten med berørte, og utvidet i vinter med nytt prosjektkontor i Meieriveien 5 i Brekstad sentrum, for å komme nærmere og være mer tilgjengelig for naboer og berørte, sier Pedersen.

Åpningstidene for det nye kontoret er fra 09.00-15.00. «Åpne kontordager» relatert til eiendomserverv, innløsning og støytiltak med utvidet åpningstid hver mandag, kl. 11.30-18.30, videreføres. Her kan alle som ønsker komme innom med spørsmål eller en uformell prat. 

Forsvarsbygg kan også kontaktes på e-post post@forsvarsbygg.no.

Se kart

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.