Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fornøyde med støytiltak

De 100 første boligene som har fått støytiltak på Ørland er nå ferdige. Vi har intervjuet flere boligeiere som er fornøyd med både resultat og prosess.

Bilder av boligeiere i hus som har fått utført støytiltak. Foto: Forsvarsbygg 


Siden januar 2017 har Forsvarsbygg utført støytiltak på boliger i «gul støysone» rundt Ørland flystasjon.

Ventiler er byttet ut, vinduer og dører blir skiftet ut, vegger blir isolert og lister blir tettet. Total er det rundt 1000 boliger på Ørland som vil få tilbud om tiltak - som vil gi en bedre støyisolering mot støy fra nye kampfly.

Vi er godt i gang. Rundt 450 boliger er i dag i ulike faser av utførelse av støytiltak og av disse har 100 boliger per begynnelsen av mars fått ferdigstilt sine tiltak.

 

Fornøyd med resultat og utførelse

Vi intervjuet fire av boligeierne som har fått støytiltak på sine boliger for å høre om deres erfaringer.
Boligeierne bor i forskjellige områder på Brekstad og har alle hatt Byggmester Strand som entreprenør. Alle sier de godt fornøyd med både resultat og prosess.

- Vi er veldig godt fornøyd med arbeidene som har blitt utført her hos oss, sier en boligeier.

- Alle som arbeidet hos oss gjorde en kjempebra jobb, sier en annen.

 - Det var veldig flinke håndverkere, forteller den tredje.

Viktig arbeid

- Det finnes nok boligeiere som har andre erfaringer. Spesielt i starten hadde vi noen tilfeller som vi skulle vært foruten, men utførelsen har bedret seg og nå mottar vi få klager, sier eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase, Carl Oscar Pedersen.

Han legger til at dette er viktig, ikke minst med tanke på at det berører omtrent halve befolkningen i kommunen.

Tilpassede løsninger

Alle boligeierne har fått vanlige tiltak på boligene, med utskifting av vinduer, altandører, isolering av vegger og utbytting av ventiler. Noen utfordringer med ventilene i starten var det, slik at disse ble skiftet ut og fikk kapper, for å beskytte mot vind og vær.

Noen boligeiere hadde også behov for spesielle løsninger, slik som en boligeier med spesialtilpassede løsninger med motorisert altandør og overganger ved dører.

- Vi fikk jo særlig oppfølging på grunn av altandøra som ble for tung for oss å åpne. Nå skal de ordne slik at denne blir motorisert, forteller han.

God oppfølging

Byggeleder er kontaktpunkt for boligeier når arbeidene pågår. Boligeierne er enige om at kontakten med byggeleder har vært bra. 

- Vi fikk raskt svar når det var noe vi lurte på. Han var jevnlig på besøk og tok ting som dukket opp underveis på strak arm!

- Utfordringen vi møtte på underveis ble tatt tak i med en gang, forteller også en annen. 

Også samarbeidet med byggearbeiderne har fungert fint. Til sammen har det vært 3-4 arbeidere tilstede til enhver tid. Noen har vært fast, mens noen har kommet litt til og fra. Arbeiderne har vært nøye på å rydde godt etter seg hver dag.

- Ja, arbeiderne her var nøye på å beskytte gulv og lister under arbeidene. De ryddet godt opp etter seg hver dag og når de var ferdige.

 

Informasjon om forsinkelser

Hvor lenge arbeidene har pågått i tid har variert ut fra hva som har måtte gjøres på huset, men alt fra et par uker til et par måneder har vært normalt. Noen ganger har enkelte deler av arbeidene blitt utsatt og tatt senere, for eksempel på grunn av været.

- Malearbeidene ble tatt senere fordi det var et dårlig vær i april i fjor, forteller en boligeier. I tillegg var det en feil på karnappet som ble fikset på igjen.

At det ble noen utsettelser bød ikke på problemer for familien og det ble gitt god informasjon underveis.

- Vi gikk en stund og ventet på oppstart, men når de først kom i gang så fungerte alt veldig bra. Vi fikk informasjon underveis om forsinkelsene, forteller eieren.

 

Merker godt lyddempingen

Årsaken til at det gjøres støytiltak på boligene er for å følge opp reguleringsbestemmelsene og dermed sørge for at alle i «gul støysone» skal få et akseptabelt innendørs lydnivå. Det tilbys også støytiltak for boliger i rød støysone etter Forurensingsforskriften, dersom de takker nei til innløsning.

Hvordan har tiltakene hatt betydning for støynivået? Alle boligeierne som vi snakket med merker stor forskjell på støyen etter at de har fått tiltak.

- Vi merker stor forskjell. Faktisk så hørte vi F-16 mye sterkere før enn vi nå hører de nye flyene, forteller en boligeier.

- Ja, det er stor forskjell. Vi hører mye mindre. Til og med biltrafikken som går forbi har blitt svakere. Og i tillegg trenger vi ikke å fyre så mye i huset heller.

 - Vi fyrer fordi det er hyggelig, men vi trenger ikke, det er varmt i huset nå, forteller den fornøyde boligeieren.

 

Takknemlige

Noen ganger kan det være slik at boligeier har flere behov og ønsker for utbedringer på boligen enn det Forsvarsbygg utfører i henhold til reguleringsbestemmelsene. Ved slike tilfeller så avtales det direkte med entreprenør, som igjen vil se på sin kapasitet opp mot fremdrift på støytiltaksarbeidene.

Noen ganger kan det også skje at støytiltaksarbeidene fører med seg noen ekstra oppdagelser, som gjør det omtrent uunngåelig å utbedre boligen. Dette hendte hos en av boligeierne vi intervjuet, hvor arbeidene førte til avdekking av en tidligere lekkasje.

- Det kom underveis i arbeidene med den ene veggen til syne en lekkasje som hadde ført til råte. Da hørte vi med Byggmester Strand om mulighet for om de kunne utbedre skadene for min kostnad, og dette hadde de heldigvis, forteller en lettet boligeiere.

Med tanke på at de både fikk støytiltak og samtidig fikk utbedret skader på boligen synes familien at de har fått veldig mye ut av støytiltaksarbeidene.

- Vi er takknemlige for alt det vi har fått fra Forsvarsbygg, uttrykker de.

Se kart

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.