Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eiendomsstrategi for Andøya

I forbindelse med Stortingets vedtak om nedlegging av Andøya flystasjon er det utarbeidet en eiendomsstrategi som tar for seg muligheter for den fremtidige bruken av arealene. Den ble i dag overlevert forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Det var stabsdirektør for eiendomsstyring i Forsvarsbygg, Haakon Øberg, som overleverte rapporten til statsråden.

– Eiendomsstrategien representerer starten på den prosessen vi står overfor, nemlig å legge til rette for annen virksomhet på flystasjonen i fremtiden. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Andøy kommune, Andøya Space-senter gruppen (ASC-gruppen) og andre relevante aktører i det videre arbeidet, sa Øberg under overleveringen.

Strategien omhandler etterbruken av arealene Forsvaret flytter fra (inkludert sivil lufthavn), er bestilt av Forsvarsdepartementet og utarbeidet i samarbeid mellom Forsvarsbygg, Andøy kommune, Andøya Space Center-gruppen (ASC-gruppen) og Nordland fylkeskommune.

Muligheter for vekst og utvikling

Strategien har en helt klar målsettingen om at etterbruk av flystasjonens areal og infrastruktur skal skape vekst, utvikling og arbeidsplasser for Andøysamfunnet. Arbeidet skal bygge oppunder målene skissert i SAMSKAP og omstillingsstrategien for Andøy kommune.

Visjonen «Senter for aerospaceteknologi» gir retningen for hvilke virksomheter man ønsker å satse på i etterbruken av Andøya flystasjon. Den helhetlige profilen som er valgt skal bidra til

  • Synergieffekter og knoppskyting innen aerospace og høyteknologi
  • Størst mulig gjenbruk av eksisterende infrastruktur og bygningsmasse
  • Tydelig markedsføring for å tiltrekke seg ønskede virksomheter 

De tre satsingsområdene som er valgt ut for å understøtte den helhetlige profilen og som beskrives nærmere i rapporten er:  

  • ASC-gruppens nåværende og fremtidige virksomhet
  • Etablere nasjonalt dronesenter
  • Luftfartsrelatert virksomhet


Hele rapporten kan du lese som vedlegg til saken.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.