Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Slik behandler vi søknaden din

Når du har søkt på en jobb i Forsvarsbygg skal du være trygg på at vi gjør grundige vurderinger av din søknad.

Prosessen
Som statlig virksomhet så følger vi kvalifikasjonsprinsippet, noe som betyr at den best kvalifiserte i henhold til utdanning, erfaring og personlige egenskaper skal få jobben. For å kunne gjøre gode vurderinger gjennomfører vi to intervjurunder, og vi benytter oss av arbeidspsykologiske tester.

Etter hver rekrutteringsprosess skrives det en innstilling som rangerer søkerne. Denne innstillingen vurderes av et ansettelsesråd, som skal kvalitetssikre de vurderingene som er gjort. Når innstillingen har vært behandlet og vedtatt i ansettelsesrådet, får du et formelt tilbud og vi setter i gang sikkerhetsklarering.

Sikkerhetsklarering
I Forsvarsbygg krever alle stillingene sikkerhetsklarering til et gitt nivå. Dette er fordi du som medarbeider vil få tilgang til sikkerhetsgradert informasjon som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres i offentligheten. Les mer om sikkerhetsklarering i vår informasjonsfolder.

Offentlig søkerliste
Når søknadsfristen har gått ut utarbeides det en offentlig søkerliste og en utvidet søkerliste. Den offentlige søkerlisten inneholder navn, kjønn, kommune og alder på søkerne, mens den utvidede søkerlisten i tillegg inneholder utdanning og arbeidserfaring. Det er mulig å søke om å bli unntatt offentlig søkerliste, men hovedregelen i henhold til offentlighetsloven § 25 er at alle søkere blir oppført på offentlig søkerliste. Den offentlige søkerlisten blir ikke distribuert, men offentligheten har mulighet til å be om innsyn. Utvidet søkerliste er unntatt offentlighet, og det er bare parter i saken som har rett til å se denne.